Bezpłatne kursy

 • logo autocad

  Darmowy kurs AutoCAD - online

  To jest zawartość bezpłatnego kursu AutoCAD online. Składa się z 8 kolejnych sekcji, w których znajduje się ponad 400 filmów i objaśnienia działania programu AutoCAD. CZĘŚĆ PIERWSZA: PODSTAWOWE POJĘCIA Rozdział 1: Co to jest Autocad? Rozdział…

  Czytaj więcej »
 • 12.1 Ograniczenia geometryczne

    Jak już wspomnieliśmy, więzy geometryczne określają układ geometryczny i relację obiektów względem innych. Zobaczmy każdy z nich: 12.1.1 Koincydencja To ograniczenie wymusza na drugim wybranym obiekcie zbieżność w niektórych jego punktach...

  Czytaj więcej »
 • ROZDZIAŁ 12: OGRANICZENIA PARAMETRYCZNE

    Kiedy używamy na przykład punktu końcowego lub środka lokalizacji względem obiektu, w rzeczywistości zmuszamy nowy obiekt do współdzielenia punktu swojej geometrii z innym już narysowanym obiektem. Jeśli użyjemy referencji...

  Czytaj więcej »
 • ROZDZIAŁ 11: TRANSPORT POLAROWY

    Wróćmy do okna dialogowego „Parametry rysunku”. Zakładka „Śledzenie biegunowe” umożliwia skonfigurowanie funkcji o tej samej nazwie. Śledzenie biegunowe, podobnie jak śledzenie lokalizacji obiektów, generuje linie kropkowane, ale tylko wtedy, gdy kursor przecina…

  Czytaj więcej »
 • ROZDZIAŁ 10: Śledzenie odesłania do przedmiotów

    „Śledzenie lokalizacji” jest cennym rozszerzeniem funkcji „Miejsc obiektów” do rysowania. Jego funkcją jest układanie tymczasowych linii wektorowych, które można wyprowadzić z istniejących „Uchwytów obiektów”, aby zasygnalizować…

  Czytaj więcej »
 • 9.1 .X i .YD Filtry

    Odniesienia do obiektów, takich jak „Od”, „Punkt środkowy między 2 punktami” i „Rozszerzenie” pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Autocad może wskazywać punkty, które nie pokrywają się dokładnie z geometrią istniejących obiektów, ale można z nich wyprowadzić, pomysł, który…

  Czytaj więcej »
 • ROZDZIAŁ 9: ODNIESIENIE DO CELÓW

    Chociaż omówiliśmy już kilka technik dokładnego rysowania różnych obiektów, w praktyce, gdy nasz rysunek staje się bardziej złożony, zwykle tworzone są nowe obiekty, które zawsze znajdują się w stosunku do tego, co już zostało narysowane. Mam na myśli…

  Czytaj więcej »
 • Tabele 8.5

    Z tego, co widzieliśmy do tej pory, wiemy, że „przeciąganie” linii i tworzenie obiektów tekstowych z jednej linii to zadanie, które w Autocad można wykonać szybko i łatwo. Właściwie to wystarczyłoby do stworzenia stołów…

  Czytaj więcej »
 • Tekst wielojęzyczny 8.4

    W wielu przypadkach rysunki wymagają nie więcej niż jednego lub dwóch słów opisowych. Jednak w niektórych przypadkach niezbędne uwagi mogą obejmować dwa lub więcej akapitów. Zatem użycie tekstu w jednej linii jest absolutnie...

  Czytaj więcej »
 • Style tekstowe 8.3

    Styl tekstu to po prostu definicja różnych cech typograficznych pod określoną nazwą. W Autocad możemy stworzyć wszystkie style, które chcemy w rysunku, a następnie możemy powiązać każdy obiekt tekstowy ze stylem...

  Czytaj więcej »
 • 8.2 Edytowanie obiektów tekstowych

    Od rozdziału 16 omówimy tematy związane z edycją obiektów rysunkowych. Musimy jednak zobaczyć tutaj narzędzia dostępne do edycji obiektów tekstowych, które właśnie stworzyliśmy…

  Czytaj więcej »
 • 8.1.1 Pola w tekście

    Obiekty tekstowe mogą zawierać wartości zależne od rysunku. Ta funkcja nosi nazwę „Pola tekstowe” i ma tę zaletę, że prezentowane przez nie dane zależą od właściwości obiektów lub parametrów...

  Czytaj więcej »
 • 8.1 Tekst w linii

    W wielu przypadkach adnotacje rysunkowe składają się z jednego lub dwóch słów. Na planach architektonicznych często widuje się na przykład słowa takie jak „Kuchnia” lub „Fasada północna”. W takich sytuacjach tekst w jednym wierszu jest łatwy...

  Czytaj więcej »
 • 8 ROZDZIAL: TEKST

    Niezmiennie wszystkie rysunki architektoniczne, inżynierskie lub mechaniczne wymagają dodania tekstu. Jeśli jest to na przykład plan urbanistyczny, może być konieczne dodanie nazw ulic. Rysunki części mechanicznych są zwykle…

  Czytaj więcej »
 • 7.4 Przejrzystość

    Podobnie jak w poprzednich przypadkach, stosujemy tę samą procedurę, aby ustawić przezroczystość obiektu: wybieramy go, a następnie ustawiamy odpowiednią wartość w grupie „Właściwości”. Należy jednak w tym miejscu zauważyć, że wartość przejrzystości nie…

  Czytaj więcej »
 • 7.3 Grubość linii

    Szerokość linii to po prostu szerokość linii obiektu. I tak jak w poprzednich przypadkach, możemy zmodyfikować grubość linii obiektu za pomocą listy rozwijanej grupy „Właściwości”…

  Czytaj więcej »
 • 7.2.1 Alfabet linii

    Teraz nie chodzi o stosowanie różnych rodzajów linii do obiektów bez żadnych kryteriów. W rzeczywistości, jak widać z nazw i opisów rodzajów linii w „Menedżerze typów…

  Czytaj więcej »
 • 7.2 Rodzaje linii

    Rodzaj linii obiektu można również zmienić, wybierając go z odpowiedniej listy rozwijanej w grupie Właściwości na karcie Narzędzia główne, gdy obiekt jest zaznaczony. Jednak początkowe ustawienia Autocad tylko dla nowych rysunków…

  Czytaj więcej »
Powrót do góry przycisk