Rejestracja zdarzeń

Andean Geomatics 2020

Poniedziałek, 8 czerwca 2020 - wtorek, 9 czerwca 2020

12: 00am - 12: 00am

GEOMATICA ANDINA to spotkanie profesjonalistów zajmujących się ankietą, zarządzaniem i przetwarzaniem informacji geograficznych w Kolumbii i regionie Andyjskim. Ten kongres zrzesza ponad profesjonalnych użytkowników 500 z sektora prywatnego i publicznego z wiodącymi firmami technologicznymi związanymi z różnymi dyscyplinami geomatyki, takimi jak topografia, geodezja, przechowywanie i analiza danych geoprzestrzennych, kartografia, fotogrametria i systemy informacji geograficznej GIS.

Lokalizacja wydarzenia


Bogota

Opłaty za wydarzenie

WOLNY