gtools - utm współrzędne geograficzne Zobacz przykład instrukcji tutaj.