Kurs AutoCAD 2013

 • ROZDZIAŁ 7: WŁAŚCIWOŚCI CELÓW

    Każdy obiekt zawiera szereg właściwości, które go definiują, od jego cech geometrycznych, takich jak długość lub promień, po położenie na płaszczyźnie kartezjańskiej jego kluczowych punktów, między innymi. Autocad oferuje trzy sposoby, w jakie…

  Czytaj więcej »
 • 6.7 I komendy w języku angielskim gdzie oni są?

    Jeśli zadałeś sobie to pytanie w tym momencie, masz rację, nie wspomnieliśmy o angielskich odpowiednikach poleceń, które omówiliśmy w tym rozdziale. Zobaczmy je w następnym filmie, ale skorzystajmy z okazji, aby o tym wspomnieć...

  Czytaj więcej »
 • Regiony 6.6

    Istnieje jeszcze inny typ obiektu złożonego, który możemy stworzyć za pomocą Autocad. Chodzi o regiony. Regiony to zamknięte obszary, dla których ze względu na swój kształt obliczane są właściwości fizyczne, takie jak środek ciężkości, za pomocą…

  Czytaj więcej »
 • 6.5 Propellers

    Śmigła w Autocad to w zasadzie obiekty 3D używane do rysowania sprężyn. W połączeniu z poleceniami tworzenia obiektów bryłowych umożliwiają rysowanie sprężyn i podobnych figur. Jednak w tej sekcji poświęconej przestrzeni 2D to polecenie…

  Czytaj więcej »
 • 6.4 Podkładki

    Podkładki z definicji to okrągłe metalowe elementy z otworem pośrodku. W Autocad wyglądają jak gruby pierścień, choć w rzeczywistości składa się z dwóch okrągłych łuków o grubości określonej wartością…

  Czytaj więcej »
 • Chmury 6.3

    Chmurka wersji to nic innego jak zamknięta polilinia utworzona przez łuki, których celem jest wyróżnienie części rysunku, na który chcesz szybko i bez…

  Czytaj więcej »
 • 6.2 Splines

    Z kolei splajny to rodzaje gładkich krzywych, które są tworzone w oparciu o metodę wybraną do interpretacji punktów wskazanych na ekranie. W programie Autocad splajn jest definiowany jako „racjonalna krzywa Beziera-sklejana...

  Czytaj więcej »
 • Polimery 6.1

    Polilinie to obiekty składające się z segmentów linii, łuków lub ich kombinacji. I chociaż możemy rysować niezależne linie i łuki, których punktem początkowym jest ostatni punkt innej linii lub łuku,…

  Czytaj więcej »
 • ROZDZIAŁ 6: OBJĘTY KOMPOZYTOWE

    Nazywamy „obiektami złożonymi” te obiekty, które możemy narysować w programie Autocad, ale które są bardziej złożone niż proste obiekty omówione w sekcjach poprzedniego rozdziału. W rzeczywistości są to obiekty, które w niektórych przypadkach można zdefiniować…

  Czytaj więcej »
 • 5.8 Punkty w obwodzie obiektów

    Wróćmy teraz do tematu, od którego zaczęliśmy ten rozdział. Jak zapewne pamiętasz, tworzymy punkty po prostu wpisując ich współrzędne na ekranie. Wspomnieliśmy również, że za pomocą polecenia DDPTYPE możemy wybrać inny styl wyświetlania punktów. Zobaczmy teraz...

  Czytaj więcej »
 • Liczba wielokątów 5.7

    Jak czytelnik z pewnością wie, kwadrat jest wielokątem foremnym, ponieważ wszystkie cztery boki mierzą tak samo. Są też pięciokąty, siedmiokąty, ośmiokąty itp. Rysowanie regularnych wielokątów za pomocą Autocad jest bardzo proste: musimy zdefiniować punkt środkowy,…

  Czytaj więcej »
 • Xlumx Ellipses

    W ścisłym znaczeniu elipsa to figura, która ma 2 centra zwane ogniskami. Suma odległości od dowolnego punktu elipsy do jednego z ognisk plus odległość od tego samego punktu do drugiego...

  Czytaj więcej »
 • ROZDZIAŁ 3: JEDNOSTKI I KOORDYNACJE

    Wspomnieliśmy już, że za pomocą Autocad możemy wykonywać rysunki bardzo różnorodnego typu, od planów architektonicznych całego budynku, po rysunki maszyn tak drobnych, jak te z zegarka. Narzuca to problem…

  Czytaj więcej »
 • 2.12.1 Więcej zmian interfejsu

    Lubisz eksperymentować? Czy jesteś odważną osobą, która lubi manipulować i modyfikować swoje otoczenie, aby drastycznie je spersonalizować? Cóż, to powinieneś wiedzieć, że Autocad daje Ci możliwość modyfikowania nie tylko kolorów programu,…

  Czytaj więcej »
 • 2.12 Dostosowywanie interfejsu

    Powiem ci coś, co prawdopodobnie już podejrzewasz: interfejs Autocad można dostosować na różne sposoby, aby spersonalizować jego użycie. Na przykład możemy zmodyfikować prawy przycisk myszy, aby menu kontekstowe już się nie pojawiało, możemy…

  Czytaj więcej »
 • 2.11 przestrzenie robocze

    Jak wyjaśniliśmy w sekcji 2.2, na pasku szybkiego dostępu znajduje się rozwijane menu, które przełącza interfejs między obszarami roboczymi. „Obszar roboczy” to w rzeczywistości zestaw poleceń rozmieszczonych na wstążce...

  Czytaj więcej »
 • 2.10 Menu kontekstowe

    Menu kontekstowe jest bardzo powszechne w każdym programie. Pojawia się po wskazaniu określonego obiektu i naciśnięciu prawego przycisku myszy i nazywa się to „kontekstowym”, ponieważ opcje, które przedstawia, zależą zarówno od obiektu wskazanego kursorem, jak i…

  Czytaj więcej »
 • Paleta 2.9

    Biorąc pod uwagę dużą liczbę narzędzi, jakie ma Autocad, można je również pogrupować w okna zwane Paletami. Palety narzędzi mogą znajdować się w dowolnym miejscu interfejsu, przyczepione do jednej z jego stron lub…

  Czytaj więcej »
Powrót do góry przycisk